Η 2yolk μιλάει για NATION BRANDING στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σμύρνης

IZMIR_NATION_BRANDING

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην έκθεση 50 ελλήνων δημιουργών του DESIGN με θέμα την κρίση παρουσιάστηκε στο τμήμα Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου από τον Γιώργο Καραγιάννη η εισήγησή μας You canbrand Nation without the Nation, με θέμα το Nation Branding.

Η παρουσίασή μας έγινε με αφορμή μια γενικότερη συζήτηση για το Brand Ελλάδα και βασική της θεματολογία ήταν οι τρόποι ανάδειξης και των υπόλοιπων “subrands” του Nation Brand, πέραν του τουρισμού, αλλά και του ρόλου που οι απλοί πολίτες της χώρας μπορούν να παίξουν στη διαμόρφωση της εικόνας ενός Nation Brand.

Leave a Comment